(1)
Devana, N. D.; Mudjihartini, N. Peptida Antimikrobial Cathelicidin Dan Hubungannya Terhadap Vitamin D Dalam Masa Pandemi COVID-19. J Indon Med Assoc 2023, 72, 259 - 265.